top of page

Fotomapa

Kartografické zpracování sady snímků

  • 6 hod
  • 6 000 českých korun
  • Pořízení snímků u klienta, zpracování u dodavatele

Popis služby

STRÁNKA JE VE VÝSTAVBĚ. POKUD NEFUNGUJE OBJEDNÁVKA ON-LINE, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM POMOCÍ E-MAILU NEBO CHATOVÉHO OKNA VPRAVO DOLE. ODPOVÍME VÁM NA VÁMI UVEDENÝ KONTAKT, JAKMILE TO BUDE MOŽNÉ. Fotogrammetrické zpracování pořízených snímků do podoby letecké fotomapy. To je vlastně přesný fotografický obraz krajiny, který odpovídá mapovému zobrazení. Fotomapu je také možno v kartografických programech kombinovat s dalšími mapovými daty. Nezpracované snímky vám toto nikdy neumožní. Originální snímky jsou zatíženy geometrickým zkreslením, které vyplývá z principu fotografického zobrazení a při fotografování nikdy nelze odstranit. Tato zkreslení mají různý původ. Nejvýrazněji se v každé fotografii projeví známý jev perspektivy. Patří sem ale také tvar terénu, optické zkreslení objektivu kamery, atmosférický lom světla a další, už méně postřehnutelné, ale i tak významné jevy. I ten nejkvalitnější snímek tak zobrazí velmi věrně pohled z určitého místa, ale geometricky je velmi nepřesný. Proto se běžné fotografie nedají přimo využít pro tvorbu map, vyměřování staveb a další přesné činnosti. Pro naše uživatele proto využíváme speciální fotogrammetrické programy. S jejich pomocí je možné z běžných leteckých i pozemních fotografií získat velmi přesné obrazy, vhodné pro pozdější náročné využití. Tyto programy pracují tak, že zjistí zkreslení obrazu v každém snímku a tyto snímky pak pokřiví o stejnou velikost, ale opačným směrem, než jak je tomu v originálním obraze. Jednotlivé opravené snímky pak software barevně sladí a spojí je do jediného souvislého obrazu celé nasnímané plochy. Tímto způsobem vzniká tzv. fotomapa, kterou znáte např. ze serveru mapy.cz. Výsledky našeho zpracování je možné využít při práci s mapami, v přesném zemědělství, stavebnictví, životním prostředí, urbanistice, územním plánování apod. Přesnost získaného výsledku závisí na tom, jaké má zadavatel požadavky. Vysoká přesnost samozřejmě znamená vyšší pořizovací náklady, neboť zpracování probíhá náročnějším způsobem a do procesu je nutno zapojit například geodety, aby zaměřili a viditelně označili přesné opěrné body. Při nižších nárocích na přesnost (cca +-1m a více) se bez této pomoci dokážeme úplně obejít. Uvedená cena je za 1 hektar bez navázané dlouhodobé spolupráce.


Kontaktní údaje

774 607 132

geoxair@seznam.cz

Palackého 894, Kostelec nad Černými lesy


bottom of page