top of page
Image by Kelly Sikkema

Než nás oslovíte

Základní informace

Jak postupovat při objednávce


 • 1. Ujasněte si vaši výchozí představu o tom, co od nás budete požadovat.


 • 2. V přehledu našich služeb si najděte položku, která vaší představě nejpřesněji odpovídá, a seznamte se s tím, co od vás potřebujeme vědět.


 • 3. Připravte si souhrn těchto informací v písemné formě tak, jak nám je chcete předat. Vámi poskytnuté údaje musí být dostatečně přesné, neboť budou sloužit nejen pro naši práci, ale také pro jednání s úřady o nezbytných povoleních. 


 • 4. Oslovte nás. Začneme spolu jednat o zakázce, upřesníme si vaše záměry a dohodneme si konkrétní podmínky její realizace.


 • 5. Výsledkem dohody bude mimo jiné cena, místo a termín leteckých prací. Vzhledem k proměnlivosti letových podmínek bude zpravidla nutno stanovit předpokládané časové rozmezí pro vlastní let. V tomto období vás budeme s předstihem kontaktovat a dohodneme si poslední detaily akce před naším příjezdem.


 • 6. V den konání akce přijedeme ve sjednanou dobu přímo na místo létání. Vaše účast je vítána, její nezbytnost se bude odvíjet od dohody a podmínek v daném místě. Podle naší zkušenosti je vhodné mít na místě jednoho zástupce ze strany zákazníka.


 • 7. Vlastní akce proběhne v několika krocích:

 • a - finální projednání scénáře pro pořízení fotografií a videa s účastí zákazníka nebo jeho zástupce (pokud nebylo dohodnuto jinak) 

 • b - předletová příprava (kontrola meteorologických podmínek a letového prostoru, naprogramování letadla, odeslání letového plánu pro Řízení letového provozu, koordinace s okolními letištními orgány)

 • c - příprava bezpilotního letadla na vzlet, vyčkání na povolení ke vzletu  

 • d - vlastní let (jeden nebo více), případně za úzké spolupráce s účastníkem ze strany zákazníka

 • e - přistání a ukončení činnosti v místě zakázky

 • Celá akce na místě trvá zpravidla 2-3 hodiny.


 • 8. Po návratu budou pořízená data zpracována dohodnutým způsobem a připravena ve finální formě k zaslání


 • 9. Informujeme vás o dokončení prací a vyzveme vás k úhradě dohodnuté částky na náš firemní účet.


 • 10. Po připsání úhrady vám dohodnutým způsobem zašleme hotové produkty.

 • 11. JAKOUKOLIV ZAKÁZKU JE MOŽNO REALIZOVAT POUZE TEHDY, JE-LI MOŽNO SPLNIT VEŠKERÉ ZÁKONNÉ I PROVOZNÍ POŽADAVKY NA JEJÍ REALIZACI. JEDNÁ SE ZEJMÉNA O DODRŽENÍ USTANOVENÍ LETECKÉHO ZÁKONA, VEŠKERÝCH OTÁZEK BEZPEČNOSTI, FIREMNÍCH KAPACIT A DALŠÍCH NOREM A OPRÁVNĚNÝCH POŽADAVKŮ. 

 • 12. TERMÍN REALIZACE ZAKÁZKY JE MOŽNO PO DOHODĚ PRODLOUŽIT, S OHLEDEM NA VELKOU MÍRU NAHODILOSTI LETOVÝCH PODMÍNEK VŠAK NIKDY NENÍ MOŽNÉ STOPROCENTNĚ ZARUČIT JEJÍ REALIZACI. POKUD V DOHODNUTÉM OBDOBÍ NENÍ MOŽNO ZAKÁZKU REALIZOVAT, S OHLEDEM NA PŘEDCHOZÍ ODSTAVEC NENÍ ZÁKAZNÍK ANI DODAVATEL VÁZÁN ŽÁDNOU SANKCÍ VŮČI DRUHÉ STRANĚ. 


 • 13. ZAKÁZKU LZE BEZ SANKCE ZRUŠIT NEJPOZDĚJI DVA PRACOVNÍ DNY PŘED PŘÍJEZDEM TÝMU NA MÍSTO JEJÍ REALIZACE. ZBYTEČNÝ VÝJEZD TÝMU JDE PLNĚ NA VRUB ZADAVATELE. 

bottom of page