top of page
Aerial Forest

Ing. Jaroslav Řeřicha

Letecké služby pro odborníky i širokou veřejnost.

Letecké služby využívám a poskytuji už od roku 1996. 
Vždy pro svou práci využívám nejmodernější technologie a dosáhl jsem mnoha zajímavých výsledků. 
Ne nadarmo jsem si za symbol mého snažení vybral takovou křehkou bytost, jako je motýl. 
Snažím se pracovat šetrně a ohleduplně, abychom v naší přírodě nikdy nepřestali motýly vídat. 
Využití dronu místo velkého letadla vás překvapí svou dostupností téměř pro kohokoliv. Moje zkušenost je taková, že potenciální uživatelé jsou nadšeni, co všechno mohou nyní dostat za velmi rozumné pořizovací náklady. 
Své zkušenosti a možnosti nabízím i vám. 
TENTO WEB JE ZATÍM VE VÝSTAVBĚ A NĚKTERÉ FUKNCE JEŠTĚ NEJSOU DOSTUPNÉ.
V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU PROSÍM VYUŽIJTE KONTAKTY DOLE NA TÉTO STRÁNCE. 

Z DŮVODU VELMI TRAGICKÉ UDÁLOSTI OD 3. PROSINCE 2019 NEJSOU PROZATÍM VEŘEJNOSTI POSKYTOVÁNY LETECKÉ SLUŽBY. DŮVODEM JE NÁŠ ZÁJEM NA BEZPEČNOSTI NAŠICH KLIENTŮ, JAKOŽ I DALŠÍCH OSOB A MAJETKU PŘÍTOMNÝCH V BLÍZKOSTI PROVOZOVÁNÍ NAŠICH SYSTÉMŮ. O UKONČENÍ TOHOTO OMEZENÍ BUDEME INFORMOVAT NA TÉTO STRÁNCE. 

Aerial Forest

Kdo jsem 

Jsem letecký fotograf, filmař a poskytovatel služeb založených na využití bezpilotních letadel. 
Fotografií se zabývám už od dětství a letecká fotografie a video je mojí profesí už od roku 1992.
Původně jsem využíval velká letadla ke zhotovování technických děl, jako jsou klasické mapy, fotomapy, 3D mapy, 3D modely apod. 
V roce 1995 jsem se díky studiu ve Francii naučil pracovat také se snímky z družic, které jsou v mnoha ohledech odlišné a přinášejí nové možnosti využití. 
V posledních letech doslova ujíždím na práci s bezpilotními letadly. Tato technologie přinesla do leteckého snímkování nebývale velké možnosti technického i kreativního využití. 
Neváhejte a využijte mého nadšení pro vaše zajímavé projekty.

Čím vám létání může být užitečné? 

Příklady služeb

New York Sea Port

Snímky a videozáznamy přírody

Víte o zajímavém místě, které by stálo za to nafilmovat z ptačí pesrpektivy? Umíte tyto záběry uplatnit zajímavým a prospěšným způsobem? 
Profesionální firma může za dodržení určitých podmínek pracovat i tam, kam běžní zájemci nesmí. 
Ve spolupráci se správci přírodních rezervací a dalšími odpovědnými institucemi najdeme způsob, jak váš nápad zrealizovat.

Rural Village

Komerční fotografie a video

Obchod je především o vyjednávání. Nikdo z nás určitě nechce pracovat zadarmo, ale jistě se můžeme dohodnout na rozumných podmínkách k pořízení atraktivních leteckých záběrů pro vaše komerční aktivity. Vzhledem k bezpečnosti a oprávněným zájmům je zpravidla nutná spolupráce s úřady a vlastníky nemovitostí. Nic však není nemožné, stačí najít vhodné řešení.

Horeshoe Canyon

Nemovitosti, společenské události

Ano, ta doba už je tady. Někteří z nás mají doma své drony a vědí jak je využít.
I na mě se obracejí lidé, abych ojedinělým způsobem zachytil jejich soukromé prostředí, rodinné akce, nemovitosti k prodeji, nebo dění v obcích. Na takové zakázky se velice těším, protože je to práce s lidmi, kteří se zajímají o to, co umím, a skvěle se mnou při tom spolupracují.
Máte-li takovou inspiraci a chcete ji uskutečnit, kontaktujte mě. Vaše přání společně zrealizujeme.

kukuřice_GLI.jpg

Fotogrammetrie

Potřebujete-li pro vaši práci získat třírozměrný model reálné stavby, konstrukce, pozemku, technického zařízení apod., je fotogrammetrické zaměření a modelování často nejlepší cestou. Výsledkem zpracování je buď plošná mapa, nebo třírozměrný model, který je vizuálně téměř totožný s předlohou. Jeho výhodou je však možnost pracovat s ním v počítači, měřit skutečné rozměry, posuzovat stavební úpravy, studovat zasazení nové stavby do okolí apod. Ať už potřebujete jednoduchou mapku, nebo velmi kvalitní třírozměrný model, obraťte se na nás!

vlcsnap-2020-02-05-16h46m19s281.png

Zemědělství a lesnictví

Zvýšení efektivity zemědělských prací lze docílit sledováním stavu půd a plodin. Pro tento účel byly vyvinuty metody analýzy obrazu, které mají za cíl vyhledat, lokalizovat a změřit oblasti s poškozenými porosty. Z barevných složek obrazu je možno rovněž vyhodnotit stav půdního pokryvu, nedostatek vláhy, přemnožení hlodavců apod. Kontaktujte nás, potřebujete-li zjistit stav vašich plodin a polností!

Předklášteří.png

Umění

Letecké kamery umožňují získat velmi poutavé záběry, které nelze získat jiným způsobem. Vedle ptačí perspektivy lze i cíleně pracovat s úhly pohledu a neobvyklým osvětlením, které nenapodobitelně ozvláštní vaši tvorbu. Chcete-li pro vaši uměleckou nebo reklamní tvrobu využít originální letecké snímky a videa, jsme tu pro vás!

Ing. Jaroslav Řeřicha nabízí letecké foto, video a další související služby pro vaše potřeby

Aerial Pine Trees

Kontaktujte mě

Bankovní spojení: 

4376890329 / 0800 - Česká spořitelna a. s. 

Děkujeme za odeslání!

Address:

Fyzická adresa: 
Palackého 894
Kostelec nad Černými lesy

Email:

Phone:

774 607 132

GDPR

Stránka geoXair.cz je určena výlučně k poskytnutí informací uživatelům leteckých služeb. Data cookies, shromažďovaná touto stránkou, slouží pouze k jejímu provozování. Žádný údaj zachycený touto stránkou není využit pro jiný, než výše uvedený účel. Tyto údaje neshromažďuje ani provozovatel této stránky, ani nejsou předávána žádné třetí straně.


Používání cookies můžete částečně, nebo v plném rozsahu odmítnout pomocí banneru zobrazeného ve spodní části této stránky s tím, že některé funkce stránky potom mohou fungovat omezeně, nebo nesprávně. Stránka je však vytvořena tak, že by vám tento fakt neměl bránit v navázání komunikace s provozovatelem leteckých služeb.


K navázání přímého kontaktu s provozovatelem této stránky slouží telefonická konverzace, mailová korespondence, nebo okénko „Napište nám“ v pravém dolním rohu stránky geoxair.cz.

Pouze v přímém kontaktu s provozovatelem této stánky, který je zároveň poskytovatelem leteckých služeb, uvádějte údaje nutné k realizaci nabízených leteckých služeb. Vámi uvedené informace budou využity pouze k vedení agendy konkrétní zakázky a nebudou předány třetí straně. Po skončení zakázky budou uchovány pouze povinné údaje nutné k vedení účetnictví poskytovatele leteckých služeb, a to výlučně v rozsahu a po dobu požadovanou zákonem.


Údaje, které nejsou potřebné pro vlastní činnost provozovatele leteckých služeb, nebudou poskytovatelem služeb vyžadovány. Obsah potřebných informací je podle charakteru zakázky různý a bude upřesněn po navázání písemného kontaktu. Obecně jde zejména o údaje identifikující zadavatele zakázky, místa a termíny plnění, případně i údaje o osobách a institucích, které jsou oprávněné se k realizaci konkrétní zakázky vyjádřit.


Provozovatel leteckých služeb důrazně upozorňuje, že za obsah zadání spoluzodpovídá i zadavatel zakázky. Realizací sjednaných prací nesmí být dotčena práva jiných osob a subjektů. Zejména takto nelze cíleně sledovat např. pohyb osob, dokumentovat majetek třetích osob bez jejich písemného souhlasu apod. Máte-li k tématu ochrany osobních informací konkrétní dotazy, obraťte se na nás, abychom nalezli nejlepší řešení.

bottom of page