top of page

Vyhodnocení stavu plodiny nebo lesa

Výpočet vegetačního indexu

  • 8 hodin/y
  • 8 000 českých korun
  • Pořízení snímků u klienta, zpracování u dodavatele

Popis služby

STRÁNKA JE VE VÝSTAVBĚ. POKUD NEFUNGUJE OBJEDNÁVKA ON-LINE, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM POMOCÍ E-MAILU NEBO CHATOVÉHO OKNA VPRAVO DOLE. ODPOVÍME VÁM NA VÁMI UVEDENÝ KONTAKT, JAKMILE TO BUDE MOŽNÉ. Letecká fotomapa zobrazuje krajinu tak, jak ji vidíme očima. Digitální obraz ale umíme počítačově zpracovat tak, abychom v něm zdůraznili to, co potřebujeme vidět. Tato analýza je zaměřena na změření obsahu chlorofylu v ploše obrazu s volitelným rozlišením. Plochy zcela zakryté zdravou vegetací se zobrazí zeleně, plochy bez porostu a poškozená vegetace mají žlutou až červenou barvu. Proces reaguje na ubývání chlorofylu v listech zeleně. Tato služba je založena na kartografickém zpracování leteckých snímků a následném zpracování obrazu fotomapy do mapy vegetačního indexu. Díky tomu máte možnost přesně odlišit zdravé a postižené části porostu a přesně je lokalizovat na vašem pozemku. Potřebujeme znát následující údaje: 1. kontaktní údaje na zadavatele, 2. pokud hospodaří na pronajaté ploše, tak je nutný také písemný souhlas majitele 3. charakter snímkovaného území - pole, les, rybník apod. 4. katastrální území a přesná specifikace parcel určených ke snímkování 5. dotčené subjekty, pokud se nacházejí v těsném sousedství a např. ze zákona je požadován jejich souhlas (např. chráněná území mají ještě několik desítek metrů od své hranice tzv. ochranné pásmo) 6. termín požadovaného snímkování - vzhledem k proměnnosti počasí uvažujte vždy časové rozmezí aspoň 2-3 týdnů Práce pro zemědělství budou z naší strany vždy upřednostněny před ostatními zakázkami, aby bylo možno dodat zákazníkovi údaje, které pro svoji práci potřebuje.


Kontaktní údaje

774 607 132

geoxair@seznam.cz

Palackého 894, Kostelec nad Černými lesy


bottom of page